Kiedy możemy złożyć korektę pit 2021?

Każdy podatnik ma obowiązek złożyć roczne zeznanie w  ustawowym terminie. Niemniej jednak prawo nie określa, kiedy dokładnie możemy składać korektę deklaracji głównej. Istnieje jednak kilka przesłanek, którymi warto posiłkować się, jeśli musimy korygować naszą deklarację.

Złóż korektę jak najszybciej

Ustawodawca jasno wskazuje, że korekta pit 2021 powinna zostać złożona niezwłocznie po wychwyceniu błędu. Dotyczy to sytuacji, w której naraziliśmy na straty skarb państwa. Korektę musimy więc złożyć bez zbędnej zwłoki, a dodatkowo jak najszybciej uregulować zaległe zobowiązania. Pamiętajmy, aby wziąć pod uwagę również odsetki ustawowe, które musimy uiścić, jeśli spóźniliśmy się z zapłatą należności głównej. Nie ma tutaj znaczenia, czy błąd wychwyciliśmy sami, czy też zrobił to za nas urzędnik – odsetki naliczane są w każdym przypadku. Co ważne, podatnik, który naraził skarb państwa na straty, musi dodatkowo sporządzić czynny żal. W dokumencie tym wskazuje on przyczynę pomyłki oraz przeprasza za nią urząd, wykazując tym samym skruchę. Czynny żal pozwala nam uniknąć kary, jaką może być na przykład mandat karno-skarbowy.

Prawo, a nie obowiązek

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w momencie, jeśli składając deklarację podatkową, pomyliliśmy się na naszą niekorzyść. W tym bowiem przypadku mamy prawo, a nie obowiązek złożyć deklarację korygującą. Jeśli zauważyliśmy błąd, możemy sporządzić korektę i wysłać ją do urzędu skarbowego. Ten zaś, po rozpatrzeniu deklaracji korygującej, może przyznać nam należne środki. Niemniej jednak urzędnik może również rozpocząć kontrolę, podczas której upewni się, że pieniądze rzeczywiście nam się należą. Co natomiast w sytuacji, jeśli nie złożymy deklaracji korygującej? Nie zostaniemy pociągnięci z tego tytułu do odpowiedzialności, a jedynie sami stracimy należne nam pieniądze. 

Kiedy nie możemy złożyć korekty PIT?

Powszechnie wydaje się, że do złożenia korekty deklaracji podatkowej mamy prawo zawsze. Niemniej jednak wcale tak nie jest. Podatnik nie może złożyć deklaracji korygującej w jednym, określonym przez prawo przypadku. Ma to miejsce wtedy, gdy rozpoczęto względem niego przeprowadzanie czynności sprawdzających bądź kontrolę podatkową. Wtedy też podatnik musi czekać na wyniki postępowania. Urzędnik wskaże błędy, a także nakaże złożenie deklaracji korygującej, niemniej jednak po zakończeniu kontroli. Co ważne, przed konsekwencjami zaniedbań nie uchroni nas wtedy czynny żal. Dlatego też lepiej dokładnie sprawdzać deklarację, którą wysyłamy do urzędu skarbowego. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here