Korytarz życia na drodze

Zdrowie jest najcenniejszym darem, a każda chwila w okolicznościach akcji ratunkowej może być na wagę złota. Dlatego tak ważne jest utworzenie pojazdom uprzywilejowanym szybkiego przejazdu. Korytarz ratunkowy jest tworzony w celu zrobienia przestrzeni pojazdom służ ratownich. Jest bardzo ważny w przypadku autostrad oraz ekspresówek ze względu na to, że nawet drobna kolizja może skutkować bardzo dużym korkiem. O czym należy pamiętać, tworząc przejazd?

Regulacje prawne

Korytarz ratunkowy uregulowany prawnie jest między innymi w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowenii, Szwajcarii i w naszym kraju.

W naszym kraju po raz pierwszy regulacja prawna , która dotyczy korytarza życia, pojawiła się w kodeksie drogowym szesnastego października 2019 roku.

Zasady działania

Należy wspomnieć, że każdy każda osoba kierująca pojazdem ma obowiązek stworzenie korytarza życia pojazdom służ ratowniczych. Rozumie się przez to, że uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć się z drogi lub w razie potrzeby zatrzymać się.

W okolicznościach dużego ruchu kierowca poruszający się lewym pasem na jezdni dwupasmowej ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu. Natomiast uczestnik ruchu drogowego będący na prawym pasie ma obowiązek zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa.

Uczestnik ruchu drogowego ma także możliwość zjechać na pobocze lub pas rozdzielający.

Osoba kierująca pojazdem może wrócić do normalnego toru jazdy dopiero, gdy pojazd służb ratunkowych przejedzie.

Za nieutworzenie korytarza ratunkowego w naszym kraju grozi mandat karny w wysokości dwustu złotych, a u naszych zachodnich sąsiadów nawet do trzech tysięcy euro.

Tworzenie korytarza życia skutecznie skraca czas dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do miejsca wypadku. Gdyby nie korytarz życia większe pojazdy, takie jak wozy strażackie nie miałyby możliwości szybszego dojazdu na miejsce wypadku, korzystając jedynie z pasa awaryjnego. Korytarz życia może skrócić drogę nawet o sześć minut.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here