Szczegóły dotyczące rejestracji oleju opałowego

Olej opałowy podobnie jak paliwa silnikowe jest produktem rafinacji ropy naftowej. Ten olej grzewczy jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych, parafinowych, a także naftenowych. Ze względu na gęstość, a także zawartość składników mineralnych dzieli się na olej opałowy lekki, olej opałowy średni, a także ciężki olej opałowy. I tak głównym zastosowaniem lekkiego oleju opałowego jest ogrzewanie mieszkań i przedsiębiorstw.  Z kolei główne zastosowanie ciężkiego oleju opałowego dotyczy przede wszystkim wykorzystywania jako paliwo w kotłach parowych lądowych, a także okrętowych. Należy pamiętać jednak, że bez zarejestrowania oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych zakup i sprzedaż oleju opałowego Ekoterm nie są możliwe. Jak wygląda rejestracja oleju opałowego? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w poniższym artykule.

Olej opałowy rejestracja – najważniejsze informacje

Rejestracja niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści takich jak, chociażby: 

  •     w przypadku sprzedawców otrzymanie odpowiedniego statusu pośredniczącego podmiotu opałowego,
  •     w przypadku nabywców jest to generowanie oraz sprawdzanie kodów transakcyjnych odnoszących się do potwierdzania odbioru oleju opałowego.

Obowiązek rejestracji wynika z nowelizacji z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556). [KA(1] I tak rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU.

  •     Sent 170 Zgłoszenie AKC RU – jest to formularz kierowany do sprzedawców oleju opałowego,
  •     Sent 173 Zgłoszenie AKC RU – jest to formularz kierowany do nabywców oleju opałowego.

Zależy Ci na rejestracji oleju opałowego Ekoterm jako osoby zużywającej? Do rejestracji ZPO, czyli zużywającego pomiotu olejowego konieczne będzie wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU. To możliwe dzięki założeniu konta na portalu usług elektronicznych służby celnej – to właśnie tak znaleźć można elektroniczny formularz. Ponadto zgłosić się można także do najbliższego urzędu skarbowego lub wysłać zgłoszenia w formie papierowej. Ważne jest również to, że zgłoszenie wysyłane jest tylko jeden raz. Wymianę kotła, likwidację czy wszelkie inne kwestie należy zgłaszać nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia. 

 Z kolei przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać paliwa opałowe Ekoterm muszą zarejestrować się na potrzeby podatku akcyzowego, czyli dokonać tzw. rejestracji uproszczonej. Na stronie internetowej Puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe” dostępna jest dokładna instrukcja dotycząca elektronicznej rejestracji. Można tam znaleźć ponadto informacje dotyczące wszelkich zmian w zasadach sprzedaży oleju grzewczego. Alternatywą może być wypełnienie papierowego zgłoszenia i złożenie osobiście w urzędzie skarbowym lub przesyłając pocztą.

Kupując olej opałowy – zarówno na własny użytek, jak i sprzedaż – warto wybierać paliwa najwyższej jakości. Olej grzewczy Ekoterm wyróżnia się wysoką wartością opałową (min. 42,6 MJ/kg), niewielką zawartością siarki i znikomą ilością pozostałości po spalaniu, a także pełnym bezpieczeństwem stosowania.

O tym należy pamiętać!

O czym należy pamiętać podczas rejestracji kotła na olej opałowy? Przede wszystkim mowa tu o tym, że: 

  •     każda osoba, będąca podmiotem oleju opałowego, powinna w odpowiedni sposób taką informację poddać rejestracji,
  •     rejestracja olej opałowego to przede wszystkim działanie kierowane w stosunku do takich osób, które sprzedają, ale również nabywają olej opałowy,
  •     rejestracja do systemu odbywa się w pełni online i można tego dokonać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC),
  •     rejestracja niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści, do których można zaliczyć w szczególności takie kwestie jak: w przypadku sprzedawców otrzymanie odpowiedniego statusu pośredniczącego podmiotu opałowego, natomiast w przypadku nabywców jest to generowanie oraz sprawdzanie kodów transakcyjnych odnoszących się do potwierdzania odbioru oleju opałowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here